Psykoterapeutti

Koulutus

 • Ylemmän erityistason psykoterapeutti, (Valvira, Kela)
 • EFT:n ja tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävät opinnot Hanna Pinomaan johdolla, pariterapiamuodon kehittäjän Dr. Sue Johnsonin jatkokoulutus Italiassa Roomassa 2017, "Sexuality and relationships", Tunnekeskeisen perheterapian täydennyskoulutus Tampereella 2014, kouluttajana Gail Palmer, Jim Thomas, syksy 2017 Attachment, EFT and Trauma Work: Relational Resources in the Treatment of Trauma
 • DDP-terapian perusopinnot ja jatko-opinnot (Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian opinnot lasten ja nuorten traumaperäisen kiintymyshäiriön hoitoon) kouluttajana Dr. Arthur Becker-Weidman ja Pirjo Tuovila
 • HOT eli hyväksymis- ja omistautumisterapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian perus- ja syventävät opinnot, kouluttajana Arto Pietikäinen
 • Työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeiset työnohjaajaopinnot
 • Parempi avioliitto ry:n ja HNMKY:n ryhmänohjaajakoulutus
 • Psykodraaman, psykologian, stressilääketieteen, traumanhoidon, kiintymyssuhdeteorian, neuropsykiatrian kuntoutuksen, terapeuttisen kirjoittamisen, tietoisen läsnäolon (mindfulness) ja ryhmätyön opintoja
 • Virtaa välillämme –ohjaajakoulutus
 • Perhehoitoliiton työnohjaajakoulutus
 • Kognitiivisen lyhytterapian kaksivuotinen täydennyskoulutus, Integrum-instituutti, kouluttajana Juhani Laakso
 • Sensomotorinen kehopsykoterapia 1 taso, traumojen hoitaminen (vuoden mittainen täydennyskoulutus) Jatkokoulutuksessa taso 2: vuodet 2019-2021, kouluttajina Marko Punkanen ja Tony Buckley
 • Filosofian maisteri, draamalinja 2008, Tampereen yliopisto
 • Yhteiskuntatieteiden kandidaatti & sosionomi, kasvatustiede ja nuorisotyö 1997, Tampereen yliopisto
 • Toimittajatutkinto 2001, tiedotusoppi, Tampereen yliopisto
 • Draamapedagogin opinnot 1997, Teatterikorkeakoulu
 • Sijaisvanhemman koulutus 2006, Luotsi ja Tampereen lastensuojelu

Valvira ja Kela -pätevyys
Tampereen yliopistollisen sairaalan psykoterapeuttirekisterissä
Suomen Tunnekeskeinen pariterapiayhdistys, EFT Finland, sihteeri

Suomen Pariterapiayhdistys ry:n jäsen
Suomen työnohjaajat ry:n jäsen

Perhehoitoliiton työnohjaajarekisterissä
Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen