Puhuminen auttaa aina

Psykoterapia on terveydenhuollon ammatillista toimintaa, jota ohjaavat potilastyötä koskevat lait ja eettiset periaatteet.

Minulla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä ja tietoni on merkattu Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisteriin sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan terapeuttirekisteriin. Kela voi tukea antamaani yksilöpsykoterapiaa. Kuntoutuspsykoterapiaa koskevat ohjeet löydät Kelan internet -sivustolta.

Yksilöpsykoterapian ohella työskentelen mielelläni myös pariskuntien kanssa. Parityössä käytän tunnekeskeistä pariterapiaa. Tutkimusten mukaan tunnekeskeinen pariterapia on tuloksiltaan parhaita pariterapiamenetelmiä: jopa 90 % asiakkaista on kokenut merkittävää tilanteen paranemista.

Minulta voit tilata myös erilaisia kehonkieleen, vuorovaikutukseen, tunnekeskeisyyteen, parisuhteeseen, kiintymyssuhteisiin, viestintään ja terapeuttiseen kirjoittamiseen liittyviä koulutuksia sekä työnohjausta.

www.valvira.fi
www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Vastaanotto

Terapiakeskus Korsi oy
Aleksanterinkatu 22 B 13
33100 Tampere
kirsikka.arkimies(at)gmail.com

&

Osuuskunta Iloksi ja voimaksi
Yliopistonkatu 60 A 7. krs
33100 Tampere
kirsikka.arkimies(at)gmail.com

Varaa aika

Ajankohtaista

Tällä hetkellä minulla ei valitettavasti ole mahdollisuutta ottaa uusia pitkäaikaisia asiakkaita Kelan tukemaan psykoterapiaprosessiin. Muutama uusi potilaspaikka vapautuu vasta syksyllä 2021. Lyhytterapiaan tai tunnekeskeiseen pariterapiaan kannattaa silti kysyä aikoja.
Kauttani voit kysyä aikoja ja yhteystietoja myös kognitiivisille lyhytterapeuteille (35€/45 min) tai tunnekeskeisen pariterapian perusteet suorittaneille pariterapeuteille (95€/ 90 min) tai alan opiskelijoille. Käynnit ovat edullisia ja avuksi esimerkiksi silloin kuin odottaa varsinaiseen psykoterapiaan pääsyä tai haluaa selvittää parisuhteensa asioita vain muutamalla käynnillä. Tunnekeskeisen pariterapian perusteet suorittanut terapeutti voi auttaa pariskuntaa eteenpäin esimerkiksi silloin, kun puhuminen tai kohtaaminen tuntuvat vaikeilta, kommunikaatiotaidoissa on harjoiteltavaa tai parisuhteen tunneyhteyttä olisi hyvä vahvistaa 3-10 kerran käyntisarjalla.

07.09.2020

Kauttani voit kysyä aikoja ja yhteystietoja kognitiivisen lyhytterapian kokeneille ja monipuolisesti sosiaali- ja kasvatusalalla työskenneille terapeuteille tai tunnekeskeisen pariterapian perusteet suorittaneille pariterapeuteille. Käynnit ovat edullisia ja avuksi esimerkiksi silloin kuin odottaa varsinaiseen psykoterapiaan pääsyä tai haluaa selvittää parisuhteensa asioita vain muutamalla käynnillä. Tunnekeskeisen pariterapian perusteet suorittanut terapeutti voi auttaa pariskuntaa eteenpäin esimerkiksi silloin, kun puhuminen tai kohtaaminen tuntuvat vaikeilta, kommunikaatiotaidoissa on harjoiteltavaa tai parisuhteen tunneyhteyttä olisi hyvä vahvistaa 3-10 kerran käyntisarjalla.
Kognitiivinen lyhytterapia voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kuin odottaa paikkaa varsinaiseen psykoterapiaan tai etsii itselleen psykoterapeuttia, mutta tahtoisi jo aloittaa asioiden käsittelyn. Käynnit ovat edullisia, (sama hinta kuin kela-terapiasta jää asiakkaan omavastuuksi) yksilöterapia 45 min/ 35 €.

07.09.2020