Puhuminen auttaa aina

Psykoterapia on terveydenhuollon ammatillista toimintaa, jota ohjaavat potilastyötä koskevat lait ja eettiset periaatteet.

Minulla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä ja tietoni on merkattu Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisteriin sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan terapeuttirekisteriin. Kela voi tukea antamaani yksilöpsykoterapiaa. Kuntoutuspsykoterapiaa koskevat ohjeet löydät Kelan internet -sivustolta.

Yksilöpsykoterapian ohella työskentelen mielelläni myös pariskuntien kanssa. Parityössä käytän tunnekeskeistä pariterapiaa. Tutkimusten mukaan tunnekeskeinen pariterapia on tuloksiltaan parhaita pariterapiamenetelmiä: jopa 90 % asiakkaista on kokenut merkittävää tilanteen paranemista.

Minulta voit tilata myös erilaisia kehonkieleen, vuorovaikutukseen, tunnekeskeisyyteen, parisuhteeseen, kiintymyssuhteisiin, viestintään ja terapeuttiseen kirjoittamiseen liittyviä koulutuksia sekä työnohjausta.

www.valvira.fi
www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Vastaanotto

Terapiakeskus Korsi oy
Aleksanterinkatu 22 B 13
33100 Tampere
kirsikka.arkimies(at)gmail.com

&

Osuuskunta Iloksi ja voimaksi
Yliopistonkatu 60 A 7. krs
33100 Tampere
kirsikka.arkimies(at)gmail.com

Varaa aika

Ajankohtaista

Tällä hetkellä minulla ei valitettavasti ole mahdollisuutta ottaa uusia pitkäaikaisia asiakkaita Kelan tukemaan psykoterapiaprosessiin. Muutama uusi potilaspaikka vapautuu keväällä 2020. Lyhytterapiaan tai tunnekeskeiseen pariterapiaan kannattaa silti kysyä aikoja.
Kauttani voit kysyä aikoja ja yhteystietoja myös kognitiivisen lyhytterapian aikuisopiskelijoille tai tunnekeskeisen pariterapian perusteet suorittaneille pariterapeuteille. Opiskelijakäynnit ovat edullisia ja avuksi esimerkiksi silloin kuin odottaa varsinaiseen psykoterapiaan pääsyä tai haluaa selvittää parisuhteensa asioita vain muutamalla käynnillä. Tunnekeskeisen pariterapian perusteet suorittanut terapeutti voi auttaa pariskuntaa eteenpäin esimerkiksi silloin, kun puhuminen tai kohtaaminen tuntuvat vaikeilta, kommunikaatiotaidoissa on harjoiteltavaa tai parisuhteen tunnesidettä olisi hyvä vahvistaa 2-10 kerran käyntisarjalla.

01.01.2019

Syksyllä on taas luvassa terapeuttista kirjoittamista. Tampereen seudun työväenopistoon Sampolaan on suunnitteilla kolmen illan kurssi kynäilijöille, jotka haluavat syventyä omaan elämäntarinaansa kirjoittamalla. Kurssilla tehdään yhdessä ja yksittäin virkistäviä ja voimaannuttavia luovan kirjoittamisen harjoituksia. Tarkoituksena on tutkia ratkaisukeskeisesti omaa minää terapeuttisen kirjoittamisen keinoin. Porukalla luodaan uutta kertomusta ja tuoretta näkökulmaa omaan arkeen. Välillä rauhoitutaan valkoisen paperin äärelle tietoisuustaitoharjoituksin. Aikaisempaa kokemusta terapeuttisesta kirjoittamisesta ei tarvita. Uudet ja vanhat kirjoittajakaverit, tervetuloa mukaan!

01.01.2019